خرید خودپرداز

دستگاه خود پرداز

atm-machine

دستگاه کش لس

دستگاه کش لس

تجهیزات جانبی خودپرداز

خرید دستگاه پز

دستگاه کارتخوان

دستگاه های کارتخوان و کش لس

مراحل خرید و راه اندازی دستگاه خودپرداز

number

ارسال آدرس و لوکیشن محل موردنظر نصب دستگاه به کارگذار

انتخاب برند و مدل دستگاه

number (1)
number (2)

سوییچ بانکی | انتخاب بانک | قرارداد رسمی با بانک

راه اندازی و آموزش استفاده از دستگاه

number (3)

مراحل خرید و راه اندازی دستگاه خودپرداز