دستگاه کش لس

کش لس مدل T1

قیمت اصلی ریال372.000.000 بود.قیمت فعلی ریال356.000.000 است.

دستگاه کش لس im30

قیمت اصلی ریال450.000.000 بود.قیمت فعلی ریال430.000.000 است.

دستگاه کش لس دیواری کوچک مدل 021

قیمت اصلی ریال1.015.000.000 بود.قیمت فعلی ریال970.000.000 است.

دستگاه کش لس مدل TSC030

قیمت اصلی ریال1.120.000.000 بود.قیمت فعلی ریال1.070.000.000 است.

کش لس سیار مدل AMP

قیمت اصلی ریال362.000.000 بود.قیمت فعلی ریال346.000.000 است.

کش لس سیار مدل K9

قیمت اصلی ریال362.000.000 بود.قیمت فعلی ریال346.000.000 است.

کش لس مدل D.P1001

قیمت اصلی ریال1.160.000.000 بود.قیمت فعلی ریال1.120.000.000 است.